Информация за курса "Училищна академия - Разработка на приложения със C# и Бази данни"

В момента няма
активно издание на курса
Срещата е подходяща както за ученици, които имат познания в сферата, така и за младежи, които досега не са използвали езика C#. Материалът е така подбран, че да запознае участниците в курса с платформата .NET, и програмния език C#, стартирайки от базисни понятия като типове данни, цикли и масиви. Уроците обхващат още: обектно-ориентирано програмиране със C#, бази данни, SQL и MS SQL Server, WPF и др.