Информация за курса "Училищна академия - Data-Driven ASP.NET уеб приложения"

В момента няма
активно издание на курса
Програмата включва: свързване на данни в ASP.NET, свързване на ASP.NET с SQL Server, ауторизация и автентикация, ASP.NET Ajax, изграждане на ASP.NET приложение, подготовка за НОИТ