Информация за курса "Умения за работа с хора (Humanware)"

В момента няма
активно издание на курса
Безплатният курс "Умения за работа с хора (Humanware)" има за цел да подобри уменията ни за общуване и работа с хора, да ни помогне да се впишем по-добре в заобикалящата ни среда и да се сработим по-ефективно с останалите.

Повече информация за курса може да намерите тук: http://academy.telerik.com/student-courses/soft-skills-and-business-skills/humanware/about