Информация за курса "Single-page приложения с Angular"

В момента няма
активно издание на курса
В началото на обучението ще придобиете базови умения за програмиране в TypeScript и ще се запознаете с различни типове данни, условни оператори, класове, интерфейси, декоратори и други. След това ще навлезете в Angular 2 и ще разберете как да направите кода си преизполозваем (reusable), как да създавате и използвате компоненти и да визуализирате данни автоматично чрез data-binding. Също така ще се запознаете с Model-View-Controller (MVC) и ще се научите да работите с MVC в Angular 2 приложения.