Информация за курса "Компонентно тестване със C# "

В момента няма
активно издание на курса
В курса "Компонентно тестване" (Unit Testing) ще ви запознаем с фундаменталните принципи и практики за изграждане на висококачествен софтуер и ще разгледаме техники като Mocking и Test-Driven development. Ще се научите как да тествате автоматизирано вече написан код и да и откривате грешки, които иначе лесно бихте пропуснали.