Информация за курса "Windows 8 Store приложения със XAML"

В момента няма
активно издание на курса
По време на курса ще се научите да създаване десктоп приложения за Windows 8 Store с помощта на маркъп езика XAML. В прогрмата на обучението са предвидени теми като класове и компоненти в Winndows 8 Store приложенията, специфики, шаблони, контроли, жизнен цикъл на приложенията и други. Курсът завършва с демонстрация за изграждане на цялостно Windows 8 Store приложение с достъп до отдалечени данни. Обучението ще започне на 18 септември и лекциите ще се провеждат до 30 септември включително от 10:30 ч. до 16:00 ч. Пълната програма може да прочетете на уебсайта на курса.