Категория "QA академия"


Академия за QA инженери - безплатни обучения по осигуряване на качеството на софтуера и автоматизирано тестване - част от програмата на софтуерната академия на Телерик


пуснат в QA академия от fb_10216539158653712 (0 точки)