Категория "Структури данни и алгоритми"


Курс - "Data Structures & Algorithms" / "Структури от данни и алгоритми". Теми: Линейни структури от данни, Дървета и обхождане (DFS и BFS), Речници, хеш-таблици и множества, Други структури от данни, Ефективност на структурите от данни, Алгоритми за сортиране и търсене, Рекурсия и комбинаторни алгоритми, Динамично оптимиране, Графи и алгоритми върху графи, Други алгоритми.