Категория "C# Advanced"


Курс - "C# Advanced" / "C# за напреднали" Теми: Масиви, Матрици и многомерни масиви, Методи, Бройни системи, Използване на класове и обекти, Обработка на изключения, Текстови файлове, Стрингове и текстообработка.
пуснат в C# Advanced от markovood (374 точки)