Категория "Качествен Програмен Код"


Курс - "Качествен програмен код". Теми: Правилно форматиране на кода, Правилно именуване, Коментиране и документиране на кода, Променливи, данни, изрази и константи, Конструкции за управление, условни оператори и цикли, Висококачествени методи, Висококачествени класове, Защитно програмиране и изключения, Бързодействие и оптимизация на кода, Unit Testing, Test-Driven Development, Дебъгване на кода, Инструменти за разработка, Шаблони за дизайн (design patterns), Mocking и JustMock.