Категория "Книга "Програмиране =++ Алгоритми;""


Официален форум на книгата "Програмиране =++ Алгоритми;" на Преслав Наков и Панайот Добриков (http://www.programirane.org).