Категория "Конкурс по програмиране на PC Magazine и Telerik"


Официален дискусионен форум на конкурса по програмиране на PC Magazine и Telerik (http://www.pcmagbg.net/konkurs)