Категория "Споделяне на знания и работа в екип (2013)"


Форум на курса "Споделяне на знания и работа в екип" - http://academy.telerik.com/student-courses/soft-skills-and-business-skills/teamwork