Каква е разликата между for и if


2
Каква е разликата между for и ifОтговори10
for e ключова дума за цикъл, if е ключова дума за условна конструкция. След for следва условие и блок от код, който ще се изпълни определен брой пъти, докато условието е валидно. След if следва условие, според което един блок от код или ще бъде изпълнен или не.
Казано по друг начин for предполага след себе си многократно изпълнение на една и съща операция. След if следва проверка дали едно условие е true или false и в зависимост от него се определя в каква "посока" ще продължи програмата - дали да изпълни определен код или друг.

от easlavov (4118 точки)


30

If е кръстовище, for е кръгово.


от ivan.yosifov (679 точки)


0
Respect!!!!!!!!!!

от lubzey (161 точки)

0
Само едно уточнение - Кръстовището е "Т"- образно! :D

от rado84 (216 точки)