Form validation


0

Пичове имам един форм със следните инпут фиелдове: 

<form method="post">
<p><input id="fieldOne" type="email" name="email" value="E-Mail" /></p> 
<p><input id="fieldTwo" type="text" name="password" value="Password" /></p>
<p><input id="fieldThree" type="submit" name="submit" value="LOGIN" ></p>
</form> 
След като юзара ми вкара тези данни може ли по някакъв начин да ги сравня с данни от ексел файл и да му дисплейна дали инпута му е одобрен?Отговори1

0
Добре, пуснал съм си локалхоста през wampserver. Направил съм една база данни (validateusers) и една таблица(users) с юзъри в нея. Искам с да направя така че като вкарам данните от форма да ми сравни с базата данни и да ми изпиринти дали инпута е верен. Написъл съм нещо, но не ми работи. Някой ако може да види кода и да ми каже каде бъркам (не съм много наясно с серверсайд операциите): http://pastebin.com/zGSTJd6Z0
Каква грешка ти изписва? Ако не пише грешка значи е логическа грешка. Най-вероятно този код: $emailCheck = mysqli_query($conn, $checkQueryEmail); $passwordCheck = mysqli_query($conn, $checkQueryPass); не връща резултата, който си мислиш. Тук можеш да видиш какво и кога връща: http://bg2.php.net/mysqli_query , а със var_dump($emailCheck), можеш да видиш при теб какво връща или print_r() и да си дебъгнеш кода(напиши ги там където няма if/else логика за да виждаш по всяко време какво се връща).