Разлика между String и string в C#


2
Винаги съм се чудел, има ли няква особена разлика в декларирането на текстова променлива като String или stirng.
String strValue = "text";
string strValue = "text";Отговори1

няма никаква разлика между едното и другото :)

string е съкращение от System.String


от ktsarnakliyski (1115 точки)


7

String е клас, а string е keyword, който сочи към този клас. Никаква разлика между двете. Същото е Int32 и int, Int64 и long, Single и float и т.н. Ключови думички, които компилатора разпознава и реферира към конкретните класове.


от ivaylo.kenov (30760 точки)


0
string е дума, която compile-time се заменя с класа System.String

от Nikolay.IT (39117 точки)


2
Само да добавя че се препоръчва да се ползва string не String - просто конвенция ;)

от stoyanov (2483 точки)


4

Като стана ясно, че едното е keyword, а другото е class, се запитах щом Мicrosoft си правят някакви си keywords, що пък да не си правя и аз. След кратко търсене в гугъл попаднах на любимия ни сайт StackOverflow, където беше описано как се правят въпросните ключови думи. Синтаксиса изглежда така :  using foo = System.Int32;

Повече инфо тук: http://stackoverflow.com/questions/732566/how-to-create-keywords-types-in-c


от pepinho24 (165 точки)