Грешка: Identifier exprected


1
Когато напиша следния израз: double area = Math.Sqrt(s.(s-a).(s-b).(s-c));
ми дава съобщение за грешка: Identifier exprected. Защо и как да го оправя?
Разбирам, че този въпрос не е много съществен и леко глупав, но все пак нямам идея защо става така и програмата ми не иска да се компилира.Отговори5

Замести точката с '*' (звездичка). Точката е оператор за обекти, звездичката е умножение в изрази.

double area = Math.Sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));


от ivaylo.kenov (30760 точки)