Може ли да се счупи html-a ако пиша в head-a <meta charset="utf-8" />


0
Може ли да се счупи html-a ако пиша в head-aОтговори3
Не не можеш да го счупиш, дори обратното, така предотвратяваш да ти се счупи или да ти излезе на маймуница :)

от Hristo.B (3885 точки)


2

При HTML5:

<meta charset=utf-8">

и

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

са с еднакво значение за браузърите. Аз предпочитам да изписвам пълния вариант.

Силно препоръчително е в head-а да имаш поне един от двата варианта, като не виждам къде може да се счупи HTML-а при поставянето му.


от Flyer (1848 точки)


0
В HTML5 няма смисъл да изписваш пълния запис. Краткият е напълно достатъчен. Източник на информацията: http://diveintohtml5.info/semantics.html

от mita4itu (1969 точки)

0
Здравейте, в уводната презентация за html5 е препоръчан: ,но има дема и с по-стария (втория) Излиза, че и двата варианта са верни, но първият е по-нов, все пак. Поздрави:)

от marias (752 точки)6
HTML страницата ти няма да се счупи ако пропуснеш да уточниш кодирането й (encoding). По този начин указваш, че всички символи в нея трябва да се разкодират под този формат (utf-8 се води универсален). За нас, българите, е много важно да го използваме, тъй като нашите символи не се разпознават правилно под стандартния encoding на всеки браузър (iso-8859 за латински символи). И също така се слага преди

от stakata (684 точки)