1. Инсталират се Ruby за SASS  или  Node.js за LESS. Добавя се пътя до техните exe файлове в променливата PATH  на Windows.

My computer/This Pc -> Advanced settings -> Environment variables - > System variables -> Path.

2. Инсталира се SASS с командата

gem install sass

или LESS с командата

npm install -g less

3. Настройка на Netbeans къде се намират SASS и LESS:

4. Настройка на проекта. Слагат се два пътя - къде да търси SASS и LESS файловете и къде да се компилират CSS файловете.

 

5.  Това е само за SASS. Ако искате да нямате табулации при нестването на елементите в   CSS  файла, се добавя това в  Compiler options  на  SASS.

-t expanded

 


в HTML/CSS от lithical (0 точки)