Бутон - Курс CSS Стилизиране


3
Здравейте,
Възможно ли е да замените връзката на бутона на началната страница /http://telerikacademy.com/, която сега насочва към курса по CSS, с този по JS? Или да сложите две сочещи към курсовете по JS и КПК?
Поздрави,
Мартин
Отговори2
Ще го оправим след малко, благодаря за напомнянето :)

от DonchoMinkov (12706 точки)


0
Напомням и за проектора да се фокусира, и имам предложение да се залепи, на входа на всяка зала или под съобщението с паролата за мрежата, нещо подобно -> http://goo.gl/z4ZCp7 , защото сме си разсеяни и забравяме. Вчера, повреме на твоята лекция, ми се разпищя firewall-а, а на следващата, при Ники™, два телефона извъняха като единия почти успя да го заглуши....

от miroslav.tsakov (1476 точки)