CSS наместване на дивове


0

Здравейте колеги!
Нещо не се справям с наместването на 2 дива

Искам да наместя 2 дива:

Десния див да е центриран на екрана
А левия да се долепя до десния

Дивовете са ми <article>

 <article class="left"></article>
 <article class="center"></article>

 

.center{
position:inherit;
background:#CCC;
margin:0 auto;
width:590px;
}

.left{

position:inherit;
width:150px;
height:600px;
}

 

На .left какъва позиция тряя му задам или флоат или маргин за да се долепя до центрирания див?

Благодаря!

 
Отговори1
Можеш да дадеш на левия float:left и с position relative или absolute да го наместиш до централния.

от Georgi Mateev (0 точки)


0
Здравей, колега,
ти сам си си отговорил за левия клас - или с float или с margin - както предпочиташ. Аз лично предпочитам с margin, тъй като мога да му задам стойности. А центрирането - с margin:auto, но в случая можеш и без position:inherit; да получиш добър резултат. И нека да уточним -
не е div, а си е просто HTML5 таг.