Javascript - Как да създам повече от 1 маркер в гугъл мапс


1

Това ми е кода само с един маркер, може ли някой да сподели как да го напиша с повече от 1 маркер, не разбирам от javascript, съжелявам ако има подобна тема, но не открих.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <title>Simple markers</title>
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 600px;
        width:900px;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false"></script>
    <script>
function initialize() {
  var myLatlng = new google.maps.LatLng(42.422206,25.629079);
  var mapOptions = {
    zoom: 4,
    center: myLatlng
  }
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
 
  var marker = new google.maps.Marker({
      position: myLatlng,
      map: map,
      title: 'WB',
 icon: 'images/wb-icon1.png',
 draggable: true,
  });
}
 
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
 
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>Отговори0

Виж тук и тук

Кода, който добавя новия маркер към картата е

new google.maps.Marker({
    position: latlng,
    map: map
});

след като позицията му вече е била определена чрез координати в променливата latlng. Ако имаш адреси, които са в текстов вид, трябва да се използва geocoding за определяне на координатите им, както е показано в примера. Използвано е jQuery за улеснение.


от pavlinadrosos (950 точки)


0
Благодаря за бързия отговор :)