Правилно ли съм го написал?


1

Правилно ли съм го написaл 

<meta name="generator" content="Microsoft Visual Studio 2013" />

защото в w3schools http://www.w3schools.com/tags/att_meta_name.asp пише

generator

Specifies one of the software packages used to generate the

document (not used on hand-authored pages)

 
Отговори1
Това не се ли отнася за WYSiWYG редакторите (като Dreamweaver), които генерират цялата страница автоматично? Visual Studio ти предлага само начален скелет, ако избереш съответния тип проект, но цялото съдържание на документа го пишеш ръчно.

от Kovachev (1194 точки)