Здравейте,
Направихме проверка в системата и забелязахме, че повечето от курсистите се стараят да оценяват качествено изпитите на колегите си.
Има и такива, които не проверяват съвестно и затова решихме да накажем най-отличилия се в това отношение курсист. За него можем да кажем, че от 33 проверки на изпити, само две от оценките са маркирани като коректни от системата. Този курсист получава както оценка "Невзет" за курса, така и предупреждение за изключване от всички инициативи на "Академията на Телерик". Курсистът не е в присъствена форма на обучение и това е единствената причина да не бъде изключен от присъствените ни обучения.
Искаме да се обърнем към всички останали с молба да продължават с добрата работа и да оценяват още по-старателно изпитите на колегите си. По този начин помагате не само на нас и на тях, а също така повишавате и собствената си квалификация. Ние ще продължаваме да следим за безпристрастното и качествено оценяване на изпитните ви работи.
Поздрави, Тодор