Ето какво направих, за да улесня колегите за предстоящия изпит по JavaScript, пък и за всички следващи, в които ще се наложи работа с nodejs.

След промяната от регистри файла в менюто, което се показва при натискане на шифт и десен бутон върху папка в менюто ще се добави Console2, а също така и при натискане върху празното пространство на вече отворена папка. Във файла съм написал подробни коментари за всеки ред какво прави и ако желаете можете да промените файла според вашите предпочитания.

Ето и стъпките:

  1. Свалете файла или копирайте текста в нов текстов файл, след което го преименувайте с разширение .reg. 
  2. Отворете reg файла с текстообработваща програма например notepad++ и модифицирайте пътя към Console.exe. Налага се да се ескейпват символите / и " както следва /" и //.
  3. Стартирайте файла, за да направи промените в регистрите на windows.
  4. Вече не е нужно да ползвате грозната конзола на windows.

Download registry file: http://ipapazov.telerik-students.org/files/Add-Console2-To-Windows-Context-Menu.txt

Console2 download: http://sourceforge.net/projects/console/