[Семинар] Предложение за семинар на тема асинхронно/многонишково програмиране


56

Здравейте,

[Редактирано]: Първоначалният ми въпрос беше дали е включено това в програмата на Web Development трака.

Искам да направя предложение за семинар на тема асинхронното/многонишково програмиране и по-точно някои от тези възможности на .NET:

Thread
ThreadPool;
Task;
Continuation Tasks;
TaskPoolScheduler;
Parallel;
BackgroundWorker;
Semaphore;
Mutex;
Monitor;
Interlocked;
По-подробно "lock";
Евентите - EventWaitHandleAutoResetEventManualResetEvent;
Структорите - LockCookie, SpinLock, SpinWait, CancellationToken
ReaderWriterLockSlim;
Различните Timer-и;
Syntactic sugar-а "async" и "await";

Надявам се да има интерес и да бъде организиран такъв, защото както за мен, предполагам и за други, това е доста непозната част от програмирането.
Отговори1

Мисля, че това напълно пасва с предстоящия курс по алгоритми. Би било много полезно да направят такъв семинар или да го включат към алгоритмите. Аз лично наскоро прегледах CUDAfy.NET и ми стана много интересно. Неразбирам много от асинхроно програмиране въпреки, че съм правил една курсова на един колега ... която работеше ама стана малко мазана, но за една ракия толкова laugh


от blastology (62 точки)