[JS Applications] Опция за изпращане на домашни и срокове?


0

Според презентацията на лекцията "Работа с Underscore.js" би трябвало да има домашна работа, но липсва опцията за изпращане на домашно, респективно няма срокове. Само при мен ли е това?


Отговори1
Здравей, колега
Не е само при теб. Още не са пуснати сроковете за домашните по JS Apps, може би, защото не са минали първите лекции за втората група. Скоро ще ги пуснат и за да не отварям нова тема, моля трейнърите да сменят на началанта страница бутона за JS ООП.
Поздрави!

от Nikolay_Radkov (2911 точки)


0
Сроковете са много кратки, наближава уикенда и се учудих, че липсва тази информация. Благодаря за бързия отговор.

от Drago (711 точки)

0
Вече има срокове за първите 2 домашните.

от Nikolay_Radkov (2911 точки)