Ето от тук може да си свалите PriorityQueue имплементирана с Heap.

При мен генерира 1 000 000 елемента стринг с 10 - 15 случайни символа за около 2 - 3 секунди.

Също така може да мърджва две опашки - при мен две опашки от по 1 000 000 елемента ги мърджва за около 4 сек.