За приятели с интереси в областта на Космоса - цикъл лекции с упражнения (провежда се наживо в София!), базплатен.

Space Challenges 2014 consists of nine thematic weeks, which will cover the basics of all Space-related areas including the business side:

http://www.spaceedu.net/#filter=.curriculum

home: http://www.spaceedu.net/#filter=.home

Space Challenges Cadet Application:

https://www.youtube.com/watch?v=Q2xFcMYevJI