Алгоритми и структури, които всеки програмист трябва да напише


16
Да не кажете, че не ви учим. :D
http://en.docsity.com/news/programming-2/algorithms-computer-science-graduate-implement/Отговори0
Само Disjoint Sets ни се разминаха :))

от neutrino (3376 точки)