Искам да съзадам файл в директорията, в която се намира скрипта. За целта правя следното open(os.path.join(os.getcwd(), *filename*), "w"). Ако принтна функцията дава верният път към директорията. Когато го рънна няма проблеми и не гърми, но файл не се съзадава. Това се наблюдава, ако опитам да го създам в папката със Sikuli проекта или някоя нейна вътрешна.