[ASP.NET MVC] Преборени проблеми


10

Всеки от нас пише проекта си индивидуално и вероятно се сблъсква с някакви проблеми, над които си блъска главата дълго време, търси информация по форуми и т.н. Затова си помислих, че ще е доста полезно, ако си споделяме кой какво е открил като особеност при писане на MVC приложение. 

Ще започна аз с нещо, което помъчих днес: 

Ако се опиташ да регистрираш bundle със същото име като някоя папка в солушъна, получаваш грешка 403 forbidden error. Решението е да преименуваш bundle-а. 
Отговори0

Здравейте, не мога да се справя с тези дати и Kendo DatePicker, доста се мъча, навсякъде съм сложил

 [UIHint("Date")]
        [DataType(DataType.Date)]
        [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yyyy-MM-dd}", ApplyFormatInEditMode = true)]
 
в модела, във viewmodel-a,в editortempaltes за дата,също на датапикера, като си я избера е както тярбва и като дам да се създаде запис и 
Errors:
The value ''11/29/2014 9:30:20 PM' in not valid for ValidTo.
   [Required]
        [DataType(DataType.Date)]
        [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:yyyy-MM-dd}", ApplyFormatInEditMode = true)]
        public DateTime ValidTo { get; set; }
 
Моля Ви за помощ

от gdavidkov (12 точки)


0
пробвай това : Аз също имах проблем с датите на Kendo UI Griд. Ето така реших проблема: В грида за колоната за датата написах: cols.Bound(news => news.CreatedOn).ClientTemplate("#=kendo.toString(CreatedOn, 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss')#"); След това в EditorTemplates->DateTime сложих следното: @model DateTime?
@(Html.Kendo().DateTimePickerFor(m => m).ToClientTemplate()). По този начин датите ми станаха в еднакъв формат. Също сетни и в конструктора на контролера Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.InvariantCulture; При мен тези неща помогнаха

от Izabel_G (311 точки)

0
Един огромен + за коментара по-горе. Направо тези дати ми взеха здравето.

от RANOPILE (1038 точки)


1
За проблемите с Kendo datepicker предполагам, че доста хора биха си ги решили ако не им дава клиентска валидация. Може да се изключи така:

$('INSERT SELECTOR').removeAttr("data-val-date");

от iliantrifonov (140 точки)


2

Здравейте!

Ако някой има проблем с тестване на Action, който изисква Authentication, трябва да го мапне първо в Ninject:

 kernel.Bind<IIdentity>().ToMethod(c => HttpContext.Current.User.Identity);
 

и после да го mock-не с Moq, понеже JustMock Lite не позволява (или поне на мен не ми позволи):

Mock<IIdentity> identity = new MockRepository(MockBehavior.Default);
identity = mock.Create<IIdentity>();
identity.SetupGet(p => p.Name).Returns("asdasd");
Controller controller = new Controller(data, identity.Object);
 
Контролер:
public class Controller
{
        private IIdentity identity;
 
        public Controller(IData data, IIdentity identity)
        {
            this.identity = identity;
        }

}

Аз лично доста време се блъсках с това и затова го споделям.

Поздрави!