Малко информативно уточнение за <section> тага


3

Разработката на проекти е в разгара си и съвсем естествено на преден план излиза въпроса свързан с маркирането на основните компоненти в кореспондиращите ни проекти.

Обстойно търсих информация за таговете които се ползват при семантично стилизиране на основното съдържание на web документа, и повечето линкове водеха до статии като тази:

http://html5doctor.com/the-section-element/

и съответно тази:

http://www.impressivewebs.com/html5-section/

Посочен е малък списък в който са поместени обстоятелствата при които е удачно да се ползва този елемент 

 

A List of DOs…

 • DO use section for each individual section of a tab switcher or content slider (if an unordered list isn’t needed)
 • DO use section to divide a lengthy “terms and conditions” (or similar) page into numbered sections
 • DO nest section elements if necessary (as you might do with the “terms and conditions” page)
 • DO use section to divide the different sections of a one-page website or portfolio

И съответно кога не бива да ги ползваме:

 

A List of DON’Ts…

 • DON’T use section to divide content from the header and footer; use divinstead (see the doctor)
 • DON’T use section to wrap a tab switcher for DOM manipulation or styling
 • DON’T use section for sidebar or other tangentially-related content boxes; use aside instead
 • DON’T use section just to add a border or drop shadow around something; use div instead
 • DON’T use section for the wrapper when implementing faux columns; again, use div instead
 • DON’T use section to nest elements when trying to avoid IE6′s float double-margin bug (or a similar layout-related issue); again, use div
 • DON’T use section to hold an individual author bio on a blog post or news article; use aside instead

Повдигам тази тема понеже активното ми търсене ме води до множество примери които показват грешен начин за ползване на <section> , най-вече навеждащи на мисълта че ес ползват като заместител на div елементите, тоест за глобални стилизатори.

Подобно нещо беше казано и на първата лекция за HTML5 <section> е като глобален див, а обикновенните дивове са като по-малки блокчета.Идеята е всъщност ,че тъй като тези стандарти още не са финализирани, разработчиците откриват тяхната същинска употреба постепенно, както може да стане ясно от статиите.

----

Добре ще е да споделите вашият опит, и приканвам и трейнърите да си кажат мнението.

 
Отговори0
Ми ти си го казал моето мнение - section > div от към глобалност.... Какво повече да се добавя...

от paveld3 (17458 точки)


0
Тогава
така как да го поместим в цялостната картинка, в статиите пише, че разработчиците се насърчават да ползват
вместо да прибягват към

От дуга страна ако глобализираме то няма ли да се получи сцинарии при който ползваме
като контейнер за стилизиране на съдържанието.
Идеята в статиите които посочих беше, че
се ползва като
за стилизиране на съдържанието.
въпроса е как да се ползва най правилно.

от Mihail_Petrov (2718 точки)


1

Искам да пусна и още една статиика която показва най-често допусканите грешки в HTML5 при непраилно ползване на новите семантични елементи

http://html5doctor.com/avoiding-common-html5-mistakes/


от Mihail_Petrov (2718 точки)