Промяна на стойност чрез PHP


0

Имам следните файлове

vars.php  и  form.php

Как да направя така, че когата кликна на бутона да се промени стойността му. Един път да е Start, после End и т.н. Това което съм направил не работи.
Отговори3
Едно възможно решение: ЦъкниТук

от AndreyMitev93 (146 точки)


0

Да това работи колега, а как може да се направи с променлива, която е в друг файл и метода е get?

Искам да разбера, как мога да съхраня променлива импортирана от друг файл в текущия и само с рефреш да се променя стойността и.


от ivan.yosifov (679 точки)