Избиране на първите 3 най-често срещани стойности в 1 колона в MySQL


0

Имам колона story_id в която има стойности които не са уникални, напр. 1, 5, 5, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3.

Искам да избера първите 3 най-често срещани стойности в колоната.

Пробвах ето това, което работи но не мога да получа колко пъти се срещат най-често срещаните цифри

SELECT story_id, COUNT(story_id) AS StoryCount FROM comments GROUP BY story_id ORDER BY StoryCount DESC LIMIT 3;

Напр. най-често срещаната цифра е 3 която се среща 4 пъти. Как да получа 4 като резултат от горната заявка?
Отговори0

Заявката си работи коректно и показва броя на записите. Директно копирах, само смених имената. Изпробвано в MySQL и MSSQL.

Table

Query


от zhulien (785 точки)