Основни Shortcuts за подпомагане на бързото и качествено програмиране


6

Тъй като преките пътища в VS2013 са навярно хиляди и е неразумно човек да ги учи последователно.. предлагам всеки да споделя своите собствени "открития" които ще ни помогнат да пишем по-бързо и по-качествен код. 

Ето няколко shortcuts които научих засега и ми помагат много:

cw  TAB  TAB   дописва  Console.WriteLine ();  

========================================

ctrl + K + D  подравнява кода (стига да няма грешки)

select (code) + TAB измества селектираният код в дясно

select (code) + SHIFT + TAB  измества селектираният код в ляво

========================================

if  TAB  TAB 

дописва if цикъл

 

if (true)
{

}

========================================

for  TAB  TAB

дописва for цикъл от следният тип

 

for (int i = 0; i < length; i++)
{

}

========================================
Отговори2
Аз подравняването го правия с ctrl + K + F. Яавно работи и по двата начина.

от FunnyBunny (180 точки)


2

Сега веднага направих тест 

явно ctrl + K + F форматира само активният ред

докато ctrl + K + D форматира целият код 


от divided.zero (692 точки)


2

Ctr +  <-   ->   ^  (стрелките) - ходиш по-бързо по кода

Shift +  <-   ->   ^  (стрелките)  - маркираш

Alt + mouse  -  селектираш по колони

А също и тук


от Absend (777 точки)


3
Ctrl-K + Ctrl-C : коментира  селектирания код ,а с Ctrl-K + Ctrl-U се маха коментара

от george3653 (52 точки)


1
Ctrl + E + C  ,    Ctrl + E + U прави същото.

от Absend (777 точки)