PHP - url на линк не работи


0

Имам index.php. В същата папка където е index.php има папка literature, където има файл literature.php. И в двата файла има линкове където се сочат един друг

<a href="">Index</a>

<a href="">literature<a/>

Как да задам стойност на href, така че независимо в кой файл се намирам да сочи към съответния файл

Като задам -

<?php $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'index.php'; ?>

<?php $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/literature/literature.php'; ?>

не се получава. Ако съм в индекс и двата линка сочат към индекса, ако съм в папката literature и двата линка сочат към literature.php
Отговори0

Линковете трябва да са ти така, ако си ги хардкоднал, без да използваш include();

в index.php

<a href="index.php">Index</a>

<a href="literature/literature.php">Literature</a>

в literature.php:

<a href="../index.php">Index</a>

<a href="literature.php">Literature</a>


от nzhul (3415 точки)


0
Забравих да кажа, линковете са във файл footer.php, който е при index.php и се вика и от двата файла

от ivan.yosifov (679 точки)

0

Е тука прочети първите отговори.
Май е това, което ти трябва.

http://stackoverflow.com/questions/17407664/php-include-relative-path

Иначе не е лошо да прегледаш някой MVC Framework за PHP, където този проблем го няма.


от nzhul (3415 точки)