Problem 9. Sum of n Numbers


0

Дали някой може да ми даде по- подробно обяснение на условието, защото не го разбирам.

Благодаря предварително!

  • Write a program that enters a number n and after that enters more n numbers and calculates and prints their sum.Note: You may need to use a for-loop.
Отговори2

Примерен инпут, ако помага:

Enter n:

3

enter 3 (n) numbers:

1

2

3

output: 6

Задаваш му размер на множеството и после числа, които да събира
1
Приемаш като вход едно число n, което всъщност ти казва колко числа ще бъдат въведени. Ако примерно n e равно на 5, значи че ще се въведат още 5 числа след него и те трябва да бъдат сумирани. :)

от shoko (1073 точки)


0

Прочиташ от конзолата едно число n (напр. n = 4), след това още n на брой числа (в случая 4), събираш ги и принтираш сумата.


от Absend (777 точки)


0
Предполагам, че първо въвеждаш N, което показва колко числа ще въведеш впоследствие на следващия ред. След това смяташ сумата от числата на втория ред.

от FunnyBunny (180 точки)