Ето нещо по темата как да тестваме с TestStudio дали когато сортираме по даден критерий Kendo таблица... сортировката работи коректно... и се запазва при смяната на страници като ползваме цялата функционалност на Kendo pager-a... http://zhelyazkov.it/?p=36


в QA академия от BZhelyazkov (0 точки)