Homework Text Files


0
На последното домашно трябва ли да създаваме някакви файлове или?

пс. Съжалявам ако има друга подобна тема!Отговори1

Пише във всяка задача:

  • The output should be a single number in a separate text file.

  • Write a program that replaces all occurrences of the sub-string start with the sub-string finish in a text file.

  • Write a program that removes from a text file all words listed in given another text file

  • (Write a program that reads a text file and inserts line numbers in front of each of its lines.
  • The result should be written to another text file.)

Някои изисикват създаване на нов файл, някои прправят вече съществуващ...и така нататък - просто следваш условията. :)


от dentia (12519 точки)


0

Поне за някои от задачите ще трябва, освен ако нямаш готови, които да ти свършат работа. Например такъв с квадратна матрица от числа за 5 :)

Иначе доста от задачите могат и да се решат с някакви произволни текстови файлове - тези за четене от файл, събиране на текста от два файла в трети и други подобни.


от topalkata (6442 точки)


2

Ето от мен за 7 задача, текстов файл 110МВ, с думата start която да се замени с finish.

http://goo.gl/rO6MgU

Само да не забравите да го изтриете като качвате домашното! :D


от apomarinov (378 точки)


0
Добре ли е около 3 секунди работа на програмата (Задача 8.) за този 110мб файл?

от petyodelta (15 точки)