Не мога да свържа PHPUnit с Netbeans.

Свалил съм файла phpunit.phar

Използвам Wamp server и последната версия на Netbeans 8.0.2.

Бихте ли ми казали къде да сложа/разархивирам phpunit.phar файла.

И какво да напиша в Netbeans -> Tools -> Options -> General -> Global Include Path.

Също нещо трябва ли да правя в

Netbeans -> Tools ->Options > Frameworks & Tools -> PHPUnit -> PHPUnit scripts

и

Netbeans -> Tools ->Options > Frameworks & Tools -> PHPUnit -> Skeleton Generator Script