Error 1 One of the parameters of a binary operator must be the containing type


0

В приложения код ми дава тази грешка, въпреки че и двата параметъра са от "containing type"= Има ли някой идея защо става така?

КОД
Отговори0
Кой от двата параметъра (T[,] mat1, T[,] mat2) е от типа на съдържащия клас (MatrixOperations<Т>) ?

от westi3m (5621 точки)


0

Дори и да ги сменя и двата с MatrixOperations<T>[,] пак ми дава същата грешка.

 

от tetcom (0 точки)

0
Типа на съдържащия клас е MatrixOperations<T>, а не MatrixOperations<T>[,]. 

от westi3m (5621 точки)