UTF-8 Problems


0

Здравейте!

Имам следния въпрос....!?

Имам текстов файл от който php  ми чете и извежда думи. Всяка дума трябва да разбърка буквите в нея, но utf-8 гарми и ми извежда ???? или др подобни знаци. Бихте ли ми помогнали, как е правилно да се изпише кода за да избегна тази грешка. 
Благодаря Ви много!

Ето го и кода като съм включил в HTML -a  в head-a <meta charset="UTF-8" />

                                                

<?php
                // txt file = _квазимодо_картоф_язовец_ 

                $wordsData = file_get_contents("data\words.txt", "r");

                $word = explode("_", utf8_decode($wordsData));

                //$First = mb_strlen($word[1]); //size 9
                //$second = strlen($word[2]); //size 6
                //echo $First . " : " . $second . "<br />\n";

                $print = implode(UnsortArr(trim($word[1])));

                echo $print;

                function UnsortArr($arr) {
                    $foo = str_split($arr);
                    $len = strlen($arr);
                    for ($i = 0; $i < $len / 2; $i++) {
                        $rand1 = rand(0, $len - 1);
                        $rand2 = rand(0, $len - 1);
                        $temp = utf8_decode($foo[$rand1]);
                        $foo[$rand1] = utf8_decode($foo[$rand2]);
                        $foo[$rand2] = utf8_decode($temp);
                    }
                    return $foo;
                }
                ?>
Отговори0
Здравейте, имах подобен проблем с един уеб базиран файлов мениджър на пхп едно време и много трудно успях да се преборя. Общо-взето нещата опираха до използване на Windows-1251 енкодинг при аутпута. Не съм сигурен дали и тук случаят е такъв (къде е изходът?), но все пак да споделя :).

от todorm85 (1347 точки)


0
Идеята е да взема дума да разбъркам буквите в нея, като всяка отделна буква я апенд-на в отделен див и я покажа на екрана, Някое дете да я познае и подреди правилно думата