изпитна задача SoftwareAcademy


0

Здравейте,

някой попадал ли е на такова съобщение и знае ли как да подходя:

Cannot implicitly convert type 'SoftwareAcademy.ILocalCourse' to 'SoftwareAcademy.ICourse'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

имам следното наследяване:

abstract class Course: ICourse

class LocalCourse : Course, ICourse, ILocalCourse

Може ли да е от To.String() на LocalCourse където викам данни от базовия клас Course

//LocalCourse To.String() method

public override string ToString() 
        {
            var result = new StringBuilder();
            result.Append(string.Format("course {0}: {1}", this.GetType().Name, base.ToString()));
            result.Append(string.Format("Lab={0}; ", this.Lab));
            return base.ToString();
        }


Отговори0
За да превръщаш от ILocalCourse в ICourse, трябва ILocalCourse да ти наследява също ICourse, а не само LocalCourse да наследява и двете.

от kalbo_17 (2709 точки)


0
интерфейс да имплементира друг интерфейс (или в такъв случай е наследяване) - т.е. public ILocalCourse: ICourse? Добре, изглежда работи, изкара ми някакви неща. Благодаря ти за бързия отговор :)


0
Да, може един интерфейс да наследява друг интерфейс. Ето и референция към MSDN 

от kalbo_17 (2709 точки)