Помощ относно Regex


1

Как може да се направи тази проверка с Regex

if (!char.IsLetter(ch) && ch != '-' && ch != '\'')

в C# OOP от GAlex (22 точки)


Отговори1

[^A-z-\\]

Това е еквивалента.


от scarylabcat (801 точки)


2
Кое не ти харесва на тоиз иф и защо искаш да изпозлваш regex? Изведи проверката като extension/helper метод и си го ползвай.

п.п. char.IsLetter проверява за unicode letter т.е. включва букви на латиница, кирилица, арабица и т.н. докато A-z е само за латински.

от westi3m (5621 точки)


0

Просто исках да имам алтернатива. Мисля че това би свършило работа

^[\p{Lu}][\p{L}'-][^ ]{2,}$

Благодаря много!


от GAlex (22 точки)