Some Apple Interview Questions +


1

Тези 2 въпроса ми направиха впечатление, имам някакво становище по тях но бих желал да чуя и вашето ако ви е интересно :))

„Имате 100 монети, поставени на масата. 10 от тях са с „ези” нагоре, а останалите 90 – с „тура” нагоре. Нямате право нито да ги гледате, нито да ги опипвате. Разделете монетите в две купчинки така, че във всяка да има равен брой монети с „ези” нагоре.”
 (Интервю за софтуерен инженер)


„Пред Вас има три кашона. В единия има само ябълки, във втория – само портокали, а в третия има и ябълки, и портокали. Кашоните са грешно надписани и нито един от етикетите не описва точното съдържание на съответния кашон. Отваряйки само един от кашоните, без да поглеждате в него, изваждате само един плод. Когато видите плода, който се извадили, как бихте могли веднага да надпишете правилно всеки един от кашоните?” (Интервю за софтуерен инженер по осигуряване на качество)
Отговори3

Задачата с кашоните с плодове: Имате избор от кой кашон да вземете плод, затова вземате от кашона с надпис "ябълки и портокали". Ако изтеглите портокал, значи това е кашона с портокали. Тогава кашона с надпис ябълки не може да е с портокали, но по условие, не може и да е с ябълки,  остава да е с ябълки и портокали :)


от neutrino (3376 точки)


0

"Отваряйки само един от кашоните, без да поглеждате в него"

От къде знаеш, че си взел от кашона с ябълки и портокали след като не можеш да погледнеш в него?


от saykor (8845 точки)

0
Имах предвид този с надпис "ябълки и портокали" :) Редактирах си отговора.

от neutrino (3376 точки)


1

Ето ви още един въпрос:

Как можете да разрежете една торта на 8 равни части с 3 прави разреза? :)


от ivaylo.kenov (30760 точки)


1
Разделяме с 2 разреза тортата на 4 еднакви парчета, след това нареждаме парчетата едно след друго и ги разрезваме по средата. След като никъде не се казва, че нямаме право да местим парчетата, които сме отрязали вече, значи може да ги местим. Та това става ли като решение ?

от mbelev (2312 точки)

0
За единия разрез ще трябва доста голям нож :)

от neutrino (3376 точки)0

Задача 2. Кашони с ябълки и портокали

Има две възможности за реда на залепените етикети:

 • кашон с портокали --> 1. я (ябълки); 2. яп (ябълки и портокали)
 • кашон с ябълки --> 1. яп; 2. п
 • кашон с ябълки и портокали --> 1. п; 2. я

Има две възможни подредби на етикетите (редът на кашоните е без значение, като евентуална различна подредба на кашоните би довела до разместване на етикетите, но логиката по-долу остава същата):

 1. я-яп-п
 2. яп-п-я

Определянето на плодовете от кашона, от който сме извадили плода, е ключово. Разглеждам 8 възможности:

 1. подредба: я-яп-п --> плод я, етикет яп --> кашон с ябълки
 2. подредба: я-яп-п --> плод я, етикет п --> кашон с ябълки и портокали
 3. подредба: я-яп-п --> плод п, етикет я --> кашон с портокали
 4. подредба: я-яп-п --> плод п, етикет п --> кашон с ябълки и портокали
 5. подредба: яп-п-я --> плод я, етикет п --> кашон с ябълки
 6. подредба: яп-п-я --> плод я, етикет я --> кашон с ябълки и портокали
 7. подредба: яп-п-я --> плод п, етикет яп --> кашон с портокали
 8. подредба: яп-п-я --> плод п, етикет я --> кашон с ябълки и портокали


от lnikod4s (6538 точки)


0
Не разбирам, как определяме какво има в кашона, ако от кашон с етикет "ябълки", изтеглим портокал?

от neutrino (3376 точки)


7

Задачата с монетите: Разделяме произволно монетите на две купчини - едната с 90, другата с 10 монети. След това обръщаме наобратно всички монети от купчината с 10-те - няма нужда да ги опипваме или гледаме, обръщаме наред. Така там всички монети с "ези", ще станат "тура", а тези с "тура" - "ези". Така в двете купчини, ще има равен брой монети с "ези" нагоре.

Ето формално доказателство: Нека с k означим броя на монетите в едната купчина, а с x броя на монетите с "ези" в тази купчина. Тогава броя на монетите "ези" в другата купчина е (10 - x). Ако обърнем наопаки всички монети в първата купчина, тогава там ще има (k - x) монети с "ези" нагоре (колкото са били преди "тура"). Ние искаме от двете страни да има равен брой "ези", т.е.

k - x = 10 - x

=> k = 10.


от neutrino (3376 точки)


0
Изпревари ме, докато пишех оплетени обяснения :)

от topalkata (6442 точки)

0
супер хитро, Браво ! :)

от a.sideriss (450 точки)1

По задачата с монетите - би трябвало да стане по следния начин:

Вземаме една произволна монета и я обръщаме - така имаме купчина от 99 монети и "купчина" от 1 монета. Ако монетата първоначално е била "ези", в купчината с 99 монети остават 9 ези и 90 тура, в другата (след като вече сме обърнали монетата) имаме 1 тура - разликата между "ези" монетите в двете купчини е 9 - 9 в едната и 0 в другата. Ако първоначално взетата монета е била тура, след като сме я обърнали, е станала ези - разликата пак е 9 (10 в голямата купчина и 1 в малката).

По същия начин, след като вземем втора монета и я обърнем, във всички възможни случаи, разликата между броя на монетите ези в двете купчини става 8.

Така че, ако вземем 10 монети и ги обърнем, в крайна сметка в двете купчини би трябвало да имаме еднакъв брой монети "ези".


от topalkata (6442 точки)


-1
 Нямате право нито да ги гледате, нито да ги опипвате.   :)))

от a.sideriss (450 точки)

0
Дали ще вземем 10 монети една по една и ще ги обръщаме или ще ги вземем наведнъж и ще ги обърнем логически е едно и също. В общи линии сте разсъждавали еднакво с neutrino. Браво и на двама ви!3
Имате две въжета с различна дължина, които горят неравномерно за един час.Естествено вие имате запалка.Как може да измерите 15 минути?3
Палим едното въже от двата края. Така със сигурност ще изгори за 30 минути. Едновременно с това палим и второто въже, но само в единия край. Когато първото изгори (което ще е точно след 30 минути), палим и другия край на второто въже, когато и то изгори цялото, значи са минали 15 мин.

от mbelev (2312 точки)


3
Една компания разполага с десен машини, произвеждащи златни монети. Една от машините произвежда монети, които са с 1 грам по-леки от останалите. Как с едно измерване можете да определите коя от машините произвежда дефектните монети?

от M.Yankov (1418 точки)


4
Да кажеме, че си номерираме машините от 1 до 10. От всяка машина взимаме по толкова монети, колкото е номера на машината. От първата - 1 монета, от втората - 2 монети и т.н. Да кажем, че теглото на една монета е X, можем да си пресметнем теглото на всички взети монети, което ще е (1 + 2 + ... + 10) * , ако всички монети са били истински. Сега вече при слагане на везната всички взети монети от машините лесно можем да презеним коя машина прави по - леки монети. Ако разликата с общото тегло на всички монети е 1, значи първата машина прави по - леките монети, ако е 2 - втората и т.н.

от mbelev (2312 точки)

1
Може да се реши и без да знаем "стандартното" тегло на монетите, ако имаме везна. От едната страна слагаме по 1,2,3,4,5 монети от първите пет машини, от другата - също по толкова от другите пет. По разликата в теглото ще разберем от коя машина е дефектната монета. Ако примерно едната група монети е с 2 грама по-лека от другата, значи дефектната машина е в тази група, и по-точно тази, от която сме взели 2 монети.

от neutrino (3376 точки)0
По задачата с кашоните: бъркаме в един от кашоните и опипваме плодовете. Ако са само от един вид, тогава знаем какъв етикет да сложим. Останалите се подреждат автоматично. Ако са смесени ябълки и портокали, тогава също знаем съдържанието и съответния етикет.1
Това решение изисква да опипаш абсолютно всички плодове в кашона, който си избрал. Ако кашона е пълен до горе, не знам как ще може да разделиш плодовете на проверени и непроверени, за да проверяваш докато не останат непроверени.

от neutrino (3376 точки)


1

Много интересна дискусия се получи тук :) Да споделя и аз една интересна задачка-закачка на която попаднах тези дни:

Албърт и Бернард тъкмо се запознали с Шерил и искали да разберат кога е рожденият ѝ ден. Шерил им дала списък с 10 възможни дати:

15 май, 16 май, 19 май
17 юни, 18 юни
14 юли, 16 юли
14 август, 15 август и 17 август

След това Шерил казала на Алберт месеца, в който е родена, а на Бернард - деня.

„Не знам кога е рожденият ден на Шерил, но знам, че и Бернард не знае“, заявил Алберт.

„Първоначално не знаех кога е рожденият ден на Шерил, но вече знам“, казал Бернард.

„Тогава и аз знам кога е родена“, заявил отново Алберт.

Кога е родена Шерил?


от lowry (275 точки)


1

Ако Шерил е казала на Бернард като ден 18 или 19, то той ще знае директно датата, но след като при първото изказване Алберт казва, че не знае кога е рождения ден на Шерил, значи май и юни отпадат като месеци.

След изказването на Алберт, Бернард знае рожденната дата, това значи, че със сигурност не е 14 юли и 14 август, от където остават - 16 юли, 15 август и 17 август.

От последното казано от Алберт, че вече и той знае кога е родена означава, че рожденната дата е 16 юли.

Отговор: 16 юли.


от mbelev (2312 точки)