Размяна на часовете по CSS


0

Здравейте,

този път не успях да се запиша на време за лекциите от 18:00 по CSS и съответно избрах оставащите възможни от 14:00. С две думи: ако на някой не му е проблем да се разменим и да използвам часовете от 18:00 за понеделник и сряда (за петък от 18:00 имаше свободни места).

Благодарности
Отговори0
Пиши до академията мисля, че няма да има проблем за 1 човек.

от venelingp (1371 точки)