Service, видео урок mean stack


0

Здравейте, може ли да ми обясни някой този сървис, какво прави?

app.factory('UsersResource', function($resource) { var UsersResource = $resource('/api/users/:id', {_id:'@id'}, { update: {method: 'PUT', isArray: false}}); UsersResource.prototype.isAdmin = function() { return this.roles && this.roles.indexOf('admin') > -1; }; return UsersResource; });

Защото, в кода долу записваме потребителя

app.factory('auth', function($http, $q, identity, UsersResource) { return { signup: function(user) { var deferred = $q.defer(); var user = new UsersResource(user); user.$save().then(function() { // тук записваме потребителя identity.currentUser = user; deferred.resolve(); }, function(response) { deferred.reject(response); });
Отговори1

Здравей,

Погледни тук - Click и тук Click

В случея $resource ти улеснява работата със заявките към REST API - то. Ако не ползваш $resource трябва да използваш $http например, и за CRUD операциите трябва да имаш примерно - createUser, updateUser, deleteUser, getUser. Всеки от методите трябва да си го имплементираш и така нататъка. Докато с $resource можеш наготово да използваш тези неща и имаш предоставени методи за CRUD операциите. Единственото, което трябва да направиш е както в първия пример горе и вече имаш CRUD за user.

Във втория пример вече, изполваш вече направения UsersResource, от който можеш да използваш метода за добавяне на user, който ще направи заявка до REST API - то и ще запише user - а в базата вече. Като user.$save() този $save() метод го ползваш наготово от $resource, а не си се занимавал да го пишеш на ръка.

Поздрави. : )


от mbelev (2312 точки)


0
Благодаря много чета го мисля че разбирам :)

от inxs777 (62 точки)


0

БЛАГОДАРЯ МНОГО mbelev :)


от inxs777 (62 точки)