Functions declarions, expressions and IIFEs - Taks-2


0

В bgcoder не мога да мина единя тест за време. Някой може ли да ми каже, какво да си оптимизирам по кода.

По четим код

/* Task description */ /* Write a function that finds all the prime numbers in a range 1) it should return the prime numbers in an array 2) it must throw an Error if any on the range params is not convertible to `Number` 3) it must throw an Error if any of the range params is missing */ function findPrimes(from, to) { if (isNaN(Number(from)) || isNaN(Number(to))) { throw new Error('At least one param is not convertible to `Number` or not passed'); } var primesArr = []; // Exchange range values if nessesary for while loop condition if (from > to) { from = from + to; to = from - to; from = from - to; } while (from <= to) { var prime = isPrime(from); if (prime) { primesArr.push(prime); } from += 1; } return primesArr; } function isPrime(num) { if (num <= 1) { return false; } else if (num === 2) { return num; } var i, numSquareRoot = Math.ceil(Math.sqrt(num)); for (i = 2; i <= numSquareRoot; i++) { if (num % i === 0) { return false; } } return num; }


Отговори1
Точно в този формат ли си го пратил? Ето ТУК (и в още минимум 3 теми) има пример в какъв формат трябва да е кода, за да може BG Coder да работи с него.