Проблем с Тестовата система по време на изпит


2

По време на теста по КПК от 20:00 часа Тестовата система непрекъснато крашваше на моя лаптоп. Отначало крашваше на всеки 3 или 4 въпроса и след няколко рестарта на системата започна да крашва на всеки въпрос. Не помогнаха нито рестарт на Windows, нито спиране на антивирусната. Загубих поне 15 минути в рестарти, ходене в зала на 0-вия етаж а след това и на 2-тия етаж в Enterprise докато се намери стационарно PC с Windows. Не твърдя, че щях да изкарам много повече точки, но поне 15 минути бяха загубени.

Вчера стартирах Тестовата система и се логнах както беше препоръчано в мейла за изпита. Може би ако имаше зареден някакъв примерен тест, несвързан с КПК, проблема щеше да проличи веднага а не на самия изпит.

debug.log файл, който намерих в папката на Тестовата система:

[0820/174544:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174544:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0820/174544:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174544:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174544:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0820/174545:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174545:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174545:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174545:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174545:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0820/174821:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174821:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0820/174821:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174821:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174821:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0820/174822:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0820/174822:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0820/174822:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0820/174822:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0820/174822:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/195722:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/195722:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195722:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/195722:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/195722:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/195722:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/195722:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28005 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28006 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28007 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28008 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28009 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28010 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:ERROR:content_client.cc(137)] No localized string available for id 28011 [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/195757:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5836 [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5835 [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5837 [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5833 [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5832 [0821/200049:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5834 [0821/200154:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/200154:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/200154:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/200154:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/200154:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/200154:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/200154:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/201228:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5836 [0821/201228:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5835 [0821/201228:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5837 [0821/201339:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201339:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/201339:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201339:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/201339:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201339:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201339:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/201514:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201514:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201514:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201514:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201514:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/201515:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201515:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/201515:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201515:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201515:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/201542:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5836 [0821/201542:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5835 [0821/201542:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5837 [0821/201720:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201720:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/201720:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201720:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/201720:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/201720:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/201720:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox [0821/201744:WARNING:resource_bundle.cc(403)] Unable to load image with id 5836 [0821/202009:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/202009:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/202009:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/202009:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/202009:WARNING:resource_bundle.cc(501)] locale resources are not loaded [0821/202010:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/202010:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization [0821/202010:WARNING:resource_bundle.cc(304)] locale_file_path.empty() [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(567)] Could not load locale pak for en-US [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(574)] Could not load cef.pak [0821/202010:ERROR:main_delegate.cc(600)] Could not load cef_200_percent.pak [0821/202010:ERROR:renderer_main.cc(212)] Running without renderer sandbox
Отговори1

Възможно е да имаш проблем с драйвера на видео картата:

[0821/202010:ERROR:gpu_child_thread.cc(146)] Exiting GPU process due to errors during initialization

от dentia (12519 точки)


0

Разгледах внимателно Event лога на Windows-а и няма никакви проблеми с драйвери.

Това което виждам са няколко редуващи се грешки в Windows Logs -> Applications:

Application: CefSharp.BrowserSubprocess.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.AccessViolationException Stack: at <Module>.CefExecuteProcess(CefMainArgs*, CefRefPtr<CefApp>*, Void*) at CefSharp.CefAppWrapper.Run() at CefSharp.BrowserSubprocess.Program.Main(System.String[]) =============================================== Faulting application name: CefSharp.BrowserSubprocess.exe, version: 41.0.1.0, time stamp: 0x55bfe918 Faulting module name: libcef.dll, version: 3.2272.32.0, time stamp: 0x55684293 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x00268003 Faulting process id: 0x6c4 Faulting application start time: 0x01d0dc3272e2a7c1 Faulting application path: C:\Users\bruteforcer\Desktop\Telerik-Academy-TestSystem.1.1\CefSharp.BrowserSubprocess.exe Faulting module path: C:\Users\bruteforcer\Desktop\Telerik-Academy-TestSystem.1.1\libcef.dll Report Id: 2bb74d88-4826-11e5-82a5-5065f30da3cd Faulting package full name: Faulting package-relative application ID: =============================================== Faulting application name: rundll32.exe_winethc.dll, version: 6.3.9600.17415, time stamp: 0x54504eb8 Faulting module name: USER32.dll, version: 6.3.9600.17936, time stamp: 0x55a68e0c Exception code: 0xc0000142 Fault offset: 0x00000000000ec4e0 Faulting process id: 0x24ac Faulting application start time: 0x01d0dc352eaaa88b Faulting application path: C:\Windows\System32\rundll32.exe Faulting module path: USER32.dll Report Id: 6c5bf942-4828-11e5-82a5-5065f30da3cd Faulting package full name: Faulting package-relative application ID:


от marks (354 точки)

1
Може би с "Run as administrator" няма да ти дава "System.AccessViolationException". Много странен проблем...

от Nikolay.IT (39117 точки)


0

Забелязах, че в папката на Тестовата система има папка locales, която е празна.  Почти съм сигурен, че се опитва да намери в нея файловете en-US.pak, cef.pak и cef_200_percent.pak


от marks (354 точки)


0
Малко е късно да ти давам този съвет но трябваше да пробваш да смениш компютъра. Теста вероятно щеше да продължи от където си стигнал. Сигурно трейнърите щяха да ти позволят да седнеш на ред с повече хора ако им беше обяснил ситуацията.

от dany90 (1340 точки)


1
Ивайло ми намери PC и си минах теста, даже изкарах 90 точки, но загубих доста време и малко се напрегнах.

от marks (354 точки)


0
И при мен се получи същото , 3 пъти изтеглих тестовата система и получих Error.С Windows 10 Съм, преместих се и аз на настолен компютър. Отстрани ли си проблема за да споделиш? 

от IvayloAndonov (1994 точки)


0
Опитвам се да възпроизведа проблема отново, но не мога. Логвам се, но няма тест който да заредя а само тогава крашваше.

от marks (354 точки)


0

Здравей,

И аз имах проблем с тестовата система. Още след първия въпрос като се опитах да мина на втори и блокираше. След като 2 пъти стана така, Ники каза да се преместя на стационарен компютър в другата зала.
И аз изгубих около 20 минути, така че много добре те разбирам. Неприятно е наистина като изникват такива проблеми, ама всичко трябва да се преодолява. Това е положението. :)

Все пак и на мен ми се иска да разбера защо така ми забива и ако мога да отстраня проблема.


от pepsi_555 (1932 точки)